De missie van FESG als onafhankelijk studie- en onderzoeksbureau voor brandveiligheid bestaat erin om met betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde analyses bedrijven en overheden te adviseren inzake brandveiligheidsmaatregelen.
  • FESG vindt creatieve oplossingen
  • via een performantiegerichte aanpak
  • in functie van de doelstellingen
  • op kostenefficiënte wijze
  • de optimale combinatie aan maatregelen bepalen
  • voor een aanvaardbaar brandveiligheidsniveau
  • door een gepassioneerd team brandveiligheidsingenieurs

ir. Xavier Deckers

Xavier is sinds 2006 (eindwerk burgerlijk ingenieur) actief betrokken bij het ontwerp van RWA-systemen. Hij begon zijn carrière als brandingenieur bij International Fire Consultants (UK) en studeerde af bij de eerste lichting Belgische Fire Safety Engineers (2007). Daarna werkte hij twee jaar lang als onderzoeker aan de UGent rond experimenten inzake branden in ondergrondse infrastructuur. Sinds 2009 is hij verantwoordelijk voor een team van 13 brandingenieurs bij FESG. In zijn rol van Senior Project Manager coördineert hij de projecten in de drie departementen Gebouwen, Industrie en Infrastructuur.

dr. ir. Bart Van Weyenberge

Bart is brandveiligheidsingenieur (International Master FSE). Sinds 2012 heeft hij als Project Manager in de afdeling gebouwen heel wat klanten geholpen met conformiteitsanalyses van de wetgeving en de uitwerking van performantiegerichte ontwerpen. Daarnaast ontwikkelt hij in zijn doctoraat (UGent) een methodiek om kosteneffectieve maatregelen objectief te linken aan het behaalde veiligheidsniveau voor brand in gebouwen. Na zijn werk stopt zijn passie voor brandveiligheid niet. Bart is immers vrijwillig brandweerman. Hierdoor kan hij een praktische invulling geven aan de uitdagende projecten binnen FESG.

ir. Arne Inghelbrecht

Arne is een brandveiligheidsingenieur (Internationale Master FSE). Na het afstuderen deed hij ervaring op in Nieuw-Zeeland, waar hij zowel voor de brandweer als studiebureau werkte. De nadruk op kwaliteit en performantiegerichte ontwerpen voor uitdagende projecten in gebouwen en industrie zijn zijn specialiteit. Arne houdt van uitdagende projecten. Na zijn werkuren en op vakantie gaat hij het liefst op zoek naar een nieuwe berg om op te fietsen of een rivier om af te varen.

dr. ir. Matteo Pachera

Matteo heeft een doctoraat in tunnelventilatie waar hij ook de structurele interactie tussen ventilatie en passieve brandveiligheid analyseerde. Matteo is hoofd van het onderzoeksteam en werkt hoofdzakelijk op infrastructuurprojecten en ontwikkelt state-of-the-art toepassingen rond numerieke simulatie. De automatisering die hij doorvoert laten toe om onze klanten op kosteneffectieve wijze op beperkte tijd bij te staan met betrouwbaar advies. Naast CFD houdt Matteo ook van reizen, lezen en motorcross.

ir. Emma Vandemoortele

Emma behoort tot de eerste lichting van de master voor brandveiligheidsingenieurs aan de universiteit van Gent. Ze focust voornamelijk op performantiegerichte analyses voor rookverspreiding en evacuatie van personen, om te garanderen dat iedereen in een zone van relatieve veiligheid is vooraleer er onhoudbare condities optreden. Hierbij schenkt ze niet alleen veel aandacht aan het conceptmatige aspect, maar vooral ook aan de correcte implementatie van de brandveiligheidsadviezen in de praktijk. Dat geldt zowel voor de uitvoering van de veiligheidssystemen als voor de procedurele aspecten (bv. rond evacuatie).

ir. Kunsulu Bekish

Kunsulu is brandveiligheidsingenieur (IMFSE). Kunsulu is gespecialiseerd in het ontwerpen van actieve blussystemen, gaande van voorontwerp, uitvoeren van detailed design (hydraulische berekeningen en 3D plannen) tot het opstellen van technische specificaties en oplevering. Zowel voor sprinklers, gasblussing als watermist is zij een specialist op vlak van normen en interpretaties. Daarom werkt Kunsulu voornamelijk in de afdeling Industrie en Infrastructuur. Zij ontwerpt diverse systemen en voert audits uit.

ir. Jan Bonnier

Jan is brandingenieur (IMFSE) en werkt voornamelijk op audits en opvolging van de werken/controle van goede uitvoering. Hij is voornamelijk actief in de afdelingen infrastructuur en industrie, waar de klanten zijn hands-on mentaliteit appreciëren. Gaande van controleren van RWA-systemen voor parkeergarages, ondersteunen en controleren van grote tunnelwerven tot snelheidsmetingen en rook- en brandproeven in tunnels voor metro-, spoor- en wegverkeer. Naast zijn job als Fire Safety Engineer is hij ook vrijwillige brandweerman. Bij de projecten van FESG komt zijn visie als brandweerman vaak goed van pas.

ir. Mathieu Verpaele

Mathieu is afgestudeerd als fire safety engineer (IMFSE) en is actief bij FESG als project ingenieur. Tijdens zijn stage en zijn thesis heeft hij vele windmetingen in tunnels bijgewoond en uitgevoerd. Vandaag is hij de primaire contactpersoon voor het testen en opleveren van ventilatiesystemen voor de afdelingen Gebouwen en Infrastructuur. Daarnaast staat hij in voor de business development.

ir. Melchior Schepers

Melchior is brandveiligheidsingenieur (IMFSE), gespecialiseerd in CFD-berekeningen. Hij focust voornamelijk op ontwerpen van Rook- en Warmte Afvoer en de juiste interpretatie bij implementatie op de werf.

ir. Simon Loosvelt

Simon is afgestudeerd als brandveiligheidsingenieur (MFSE) aan de universiteit van Gent en is actief bij FESG als project ingenieur. Simon focust voornamelijk op CFD-berekeningen en sprinklerontwerpen voor de afdelingen Infrastructuur en Gebouwen.

ir. Soheila Bigdeli

Soheila zit in haar tweede jaar van de master Fire Safety Engineering aan de Universiteit Gent en werkt in de zomer van 2019 aan het ontwerp van sprinklersystemen in 2D en 3D. Ze zal ook verantwoordelijk zijn voor de integratie van de 3D modellen in BIM.

ir. Khodadad Kamaliseresht

Khodadad heeft een achtergrond als Safety and Technical Inspection Engineer aan de Petroleum University of Technology in Iran en zit in zijn tweede jaar van de master Fire Safety Engineering aan de Universiteit Gent. In de zomer van 2019 werkt hij in de afdeling Industrie op de Oil&gas projecten.

Christine Inghelbrecht

Christine vervult de rol van office manager en management assistant in het kantoor in Gent en staat in voor administratie, facturatie, payroll en follow-up van de planning. Christine is de sleutelfiguur voor een goede organisatie en werking van het kantoor.

Adviesraad

Dit adviserend orgaan zorgt voor de juiste focus bij de invulling van de strategische doelstellingen op korte termijn, om de continuïteit en de bloei van het bedrijf op lange termijn te waarborgen.

Bart Dewaele

Bart Dewaele is gepassioneerd door het internet, nieuwe technologie, communicatie en ondernemen. Als succesvol ondernemer brengt hij sinds 2016 een nieuwe wind in de Raad van Advies.

Bart Merci

Prof. dr. Ir. Bart Merci is hoofddocent brandveiligheid aan de UGent (vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding), en is sinds het begin betrokken bij de kwaliteitscontrole van FESG.

Philippe Deckers

Philippe Deckers is Division Finance Manager bij Etex en is sinds het begin betrokken bij de strategische ontwikkeling van FESG.

Ontstaan FESG

Ontstaan FESG

Vanuit de Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding (www.ugent.be/ir/floheacom/en/), meer bepaald vanuit de onderzoeksgroep 'Verbranding, Brand en Brandveiligheid' onder leiding van Prof. Bart Merci, werd in 2009 de nieuwe UGent-spin-off Fire Engineered Solutions Ghent (FESG) opgericht door ir. Xavier Deckers.