De missie van FESG als onafhankelijk studie- en onderzoeksbureau voor brandveiligheid bestaat erin om met betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde analyses bedrijven en overheden te adviseren inzake brandveiligheidsmaatregelen.
  • FESG vindt creatieve oplossingen
  • via een performantiegerichte aanpak
  • in functie van de doelstellingen
  • op kostenefficiënte wijze
  • de optimale combinatie aan maatregelen bepalen
  • voor een aanvaardbaar brandveiligheidsniveau
  • door een gepassioneerd team brandveiligheidsingenieurs

Xavier Deckers

Xavier is sinds 2006 actief betrokken bij het ontwerp van RWA-systemen. Hij studeerde af bij de eerste lichting Belgische Fire Safety Engineers (2007) en werkte 2 jaar als onderzoeker aan de UGent rond experimenten inzake brand in ondergrondse infrastructuur. Sinds 2009 is hij verantwoordelijk voor een team van 18 brandingenieurs bij FESG.

Martial Delplanche

Martial heeft meer dan 20 jaar ervaring in brandveiligheidswetgeving en het ontwerp van installaties voor rook- en warmteafvoer, blusinstallaties en bluswateropvang. Hij studeerde af als Fire Safety Engineer en versterkt sinds kort ons kantoor in Antwerpen.

Arne Inghelbrecht

Arne is een brandveiligheidsingenieur (Internationale Master FSE). Na het afstuderen deed hij ervaring op in Nieuw-Zeeland, waar hij zowel voor de brandweer als studiebureau werkte. De nadruk op kwaliteit en performantiegerichte ontwerpen voor uitdagende projecten in gebouwen en industrie zijn zijn specialiteit. Arne houdt van uitdagende projecten. Na zijn werkuren en op vakantie gaat hij het liefst op zoek naar een nieuwe berg om op te fietsen of een rivier om af te varen.

Mohamed Dammak

Mohamed is procesingenieur in de chemie. Hij werkte voordien bij een grote aannemer die hoofdzakelijk actief is in de olie- en gasindustrie. Hij werkte er mee aan projecten op gas- en olievelden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Mohamed is een specialist op vlak van normen, hydraulische calculaties en ontwerpen van actieve blussystemen. Daarom werkt Mohamed voornamelijk in de afdeling Industrie. Hij ontwerpt diverse systemen en voert werfopvolging en audits uit.

Melchior Schepers

Melchior is industrieel ingenieur in mechanica en brandveiligheid (IMFSE). Deze expertise zet hij in bij het ontwerpen en modelleren van rook- en warmtebeheersingssystemen voor grote infrastructuurprojecten. Naast de praktijkprojecten op locatie houdt Melchior zich voornamelijk bezig met de digitalisering en ontwikkeling van brandveiligheidssoftware en webapplicaties binnen FESG.

Khodadad Kamaliseresht

Khodadad heeft een achtergrond als Safety and Technical Inspection Engineer aan de Petroleum University of Technology in Iran en heeft 10 jaar ervaring in de Oil&Gas-indutrie. Als brandingenieur volgt hij voornamelijk de projecten in de afdeling industrie.

Jan Bonnier

Jan is brandingenieur (IMFSE) en werkt voornamelijk op audits en opvolging van de werken/controle van goede uitvoering. Hij is voornamelijk actief in de afdelingen infrastructuur en industrie, waar de klanten zijn hands-on mentaliteit appreciëren. Gaande van controleren van RWA-systemen voor parkeergarages, ondersteunen en controleren van grote tunnelwerven tot snelheidsmetingen en rook- en brandproeven in tunnels voor metro-, spoor- en wegverkeer. Naast zijn job als Fire Safety Engineer is hij ook vrijwillige brandweerman. Bij de projecten van FESG komt zijn visie als brandweerman vaak goed van pas.

Kunsulu Bekish

Kunsulu is brandveiligheidsingenieur (IMFSE). Kunsulu is gespecialiseerd in het ontwerpen van actieve blussystemen, gaande van voorontwerp, uitvoeren van detailed design (hydraulische berekeningen en 3D plannen) tot het opstellen van technische specificaties en oplevering. Zowel voor sprinklers, gasblussing als watermist is zij een specialist op vlak van normen en interpretaties. Daarom werkt Kunsulu voornamelijk in de afdeling Industrie en Infrastructuur. Zij ontwerpt diverse systemen en voert audits uit.

Simon Loosvelt

Simon is afgestudeerd als brandveiligheidsingenieur (MFSE) aan de universiteit van Gent en is actief bij FESG als project ingenieur. Simon focust voornamelijk op CFD-berekeningen en sprinklerontwerpen voor de afdelingen Infrastructuur en Gebouwen.

Mathieu Verpaele

Mathieu is afgestudeerd als fire safety engineer (IMFSE) en is actief bij FESG als project ingenieur. Tijdens zijn stage en zijn thesis heeft hij vele windmetingen in tunnels bijgewoond en uitgevoerd. Vandaag is hij de primaire contactpersoon voor het testen en opleveren van ventilatiesystemen voor de afdelingen Gebouwen en Infrastructuur. Daarnaast staat hij in voor de business development.

Soheila Bigdeli

Soheila is afgestudeerd als brandveiligheidsingenieur (MFSE) aan de universiteit van Gent en is actief bij FESG als projectingenieur. Soheila focust voornamelijk op de integratie van de 3D modellen in BIM.

Matthias Vanroelen

Matthias is brandingenieur (MFSE) en werkt voornamelijk op audits, conformiteit wetgeving en opvolging van de werken/controle van goede uitvoering. Intern houdt hij zich ook bezig met een model op te zetten om de betrouwbaarheid van ontrokingssystemen beter in kaart te kunnen brengen.

Stijn Mertens

Stijn is Industrieel Ingenieur Chemie en is ook afgestudeerd als Ingenieur Brandveiligheid met de thesis ‘Tankenpark branden’. Hij is betrokken bij alle grotere industriële projecten. Vanuit het FESG kantoor in Antwerpen werkt hij voornamelijk op projecten in de havenzone.

Elbechir Senkez

Elbechir is gespecialiseerd in het ontwerpen van actieve blussystemen, gaande van voorontwerp, uitvoeren van detailed design (hydraulische berekeningen en 3D plannen) tot het opstellen van technische specificaties en oplevering. Elbechir werkt voornamelijk in de afdeling Industrie en Infrastructuur. Hij ontwerpt diverse systemen en voert audits uit.

Daphne Van Huffelen

Daphne is brandingenieur. Ze behaalde een Master in industriële Wetenschappen bouwkunde met een specialisatie acoustics en duurzaam bouwen. Ze studeerde daarna verder MFSE. Daphne werkt voornamelijk op audits, conformiteit wetgeving en opvolging van de werken/controle van goede uitvoering. Ze werkt vanuit ons kantoor in Antwerpen.

Miet Cras

Miet is bouwkundig ingenieur architect en heeft een passie voor brandveiligheid geërfd van haar familie. Bij FESG staat zij in voor Technische Audits en Conformiteitsanalyses. Ze werkt vanuit ons kantoor in Leuven.

Wout Verborgt

Wout is brandingenieur. Hij behaalde een Master in industriële Wetenschappen Elektromechanica - afstudeerrichting elektromechanica. Hij studeerde daarna verder MFSE. Wout werkt voornamelijk op industrie- en infrastructuurprojecten. Hij werkt vanuit ons kantoor in Gent.

Ömer Sunda Ün

Ömer is brandingenieur. Hij behaalde een bachelor in werktuigbouwkunde aan de universiteit van Yildiz waarna hij verder studeerde aan UGent en de Master in Fire Safety Engineering behaalde. Ömer werkt op sprinklerprojecten over verschillende afdelingen heen. Hij werkt vanuit ons kantoor in Gent.

Tibo De Coessemaeker

Tibo is brandingenieur. Hij behaalde een Master in industriële Wetenschappen Elektromechanica met een specialisatie in hernieuwbare energie. Hij studeerde daarna verder MFSE. Tibo werkt aan een brede waaier van projecten met een focus op audits en risicoanalyses. Hij werkt vanuit ons kantoor in Gent.

Dries De Smaele

Dries is brandingenieur. Hij behaalde een Master in industriële Wetenschappen Bouwkunde met een masterthesis over geotextielen. Hij studeerde daarna verder MFSE en bedrijfseconomie. Dries werkt voornamelijk aan projecten binnen de industrie en gebouwen. Hij werkt vanuit ons kantoor in Gent.

Laurent Dhont

Laurent is verantwoordelijk voor de interne en externe software development. Hij houd zich bezig met het ontwerpen en up-to-date houden van de verschillende berekeningtools van FESG.

Christine Inghelbrecht

Christine vervult de rol van office manager en management assistant in het kantoor in Gent en staat in voor administratie, facturatie, payroll en follow-up van de planning. Christine is de sleutelfiguur voor een goede organisatie en werking van het kantoor.

Adviesraad

Dit adviserend orgaan zorgt voor de juiste focus bij de invulling van de strategische doelstellingen op korte termijn, om de continuïteit en de bloei van het bedrijf op lange termijn te waarborgen.

Bart Dewaele

Bart Dewaele is gepassioneerd door het internet, nieuwe technologie, communicatie en ondernemen. Als succesvol ondernemer brengt hij sinds 2016 een nieuwe wind in de Raad van Advies.

Bart Merci

Prof. dr. Ir. Bart Merci is hoogleraar in het vakgebied Fire Safety Science and Engineering (FSSE) aan de UGent (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen).

Philippe Deckers

Philippe Deckers is Division Finance Manager bij Etex en is sinds het begin betrokken bij de strategische ontwikkeling van FESG.

Ontstaan FESG

Ontstaan FESG

Vanuit de Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding (www.ugent.be/ir/floheacom/en/), meer bepaald vanuit de onderzoeksgroep 'Verbranding, Brand en Brandveiligheid' onder leiding van Prof. Bart Merci, werd in 2009 de nieuwe UGent-spin-off Fire Engineered Solutions Ghent (FESG) opgericht door ir. Xavier Deckers.