FESG Webinar series

                                                  Icon of person presenting a webinar

Gezien de corona tijden heeft FESG beslist een series van webinars te lanceren. 
Hieronder de lijst met de verschillende topics die we zullen aanhalen, kan u deze niet bijwonen of denkt u dat het topic minder relevant voor u is, geen probleem, we houden het graag interactief dus uw voorstellen zijn steeds welkom.

  1. Dinsdag 28/04/2020 - 11u tem 11u30 - Performantiegericht, wat? ... Kostenbesparend ontwerpen mits behoud van veiligheidsniveau.
  2. Dinsdag 5/05/2020 - 11u tem 11u30 - Procesbegeleiding binnen brandveiligheid, actueler dan ooit.
  3. Dinsdag 12/05/2020 - 11u tem 11u30 - Het voordeel van een goed sprinklerontwerp: theorie en praktijk.
  4. Dinsdag 19/05/2020 - 11u tem 11u30 - KB brand, stedelijke richtlijnen, BVV richtlijnen v2 of v3... Wat mag, wat mag niet? Brandveiligheid in parkings.
  5. Dinsdag 26/05/2020 - 11u tem 11u30 - Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid brandveiligheid van de huurder en verhuurder.
  6. Dinsdag 9/06/2020 - 11u tem 12u - Ondergrondse infrastructuur: impact nieuwe energiedragers op brandveiligheid2e sessie.
Webinar 1: Performantiegericht, wat? … Kostenbesparend ontwerpen mits behoud van veiligheidsniveau.

Security and Emergency Management | Fire Safety | PACE UNIVERSITYFESG (Arne Inghelbrecht - project manager )zal een toelichting geven over het wat en hoe rond performantie gericht ontwerpen. Wat betekent deze term juist en wat zijn de toepassing van deze methodiek binnen het wetgevende kader. Tijdens de webinar zal de toegevoegde waarde van brand- en evacuatiesimulaties verduidelijkt worden (zogenaamde ASET/RSET simulaties). Hieruit zal blijken dat de objectivering van een tijdslijn cruciaal is om tot een brandveilig concept te komen. Bovendien laat de voorgestelde methodiek ook toe om systemen en installaties te ontwerpen op maat van een project, wat uiteindelijk naar uitvoering kostenbesparend kan zijn mits behoud van veiligheidsniveau.

Webinar 2: Procesbegeleiding binnen brandveiligheid, actueler dan ooit.

FESG ( Bart Van Weyenberge - Project manager) geeft een korte en krachtige presentatie over het nut en belang van een goede processbegeleiding tijdens een bouwproject en de impact van brandveiligheid op dat traject. Een goede eenduidige communicatie tussen de architect, brandweer en eventueel Binnenlandse Zaken is cruciaal om de doorlooptijden van de beslissingen en planopmaak zo kort mogelijk te houden.

(Her)bekijk de webinar

 

 

 

 

Webinar 3: Het voordeel van een goed sprinklerontwerp: theorie en praktijk

Simon Loosvelt (Project Ingenieur) en Mathieu Verpaele (Project Ingenieur) bespreken in een half uur de mogelijkse pijnpunten bij een sprinklerontwerp en waar u op kan letten bij het ontvangen van zo een ontwerp. Naast de tips & tricks om een sprinklerontwerp snel te kunnen nakijken zal er ook aandacht besteed worden aan enkele praktijkvoorbeelden.

(Her)bekijk de webinar

 

 

 

Webinar 4: KB brand, stedelijke richtlijnen, BVV richtlijnen v2 of v3... Wat mag, wat mag niet? Brandveiligheid in parkings.

Brandveiligheid in parkings heeft tot heel wat verwarring geleid vanaf begin 2018 met de aankondiging van de BVV richtlijnen, opgesteld door de Hoge Raad in het document HR1632. Tot op vandaag blijft dit echter een richtlijn wat leidt tot een kluwen van zones die stedelijke richtlijnen hanteren, die enkel het KB 7/7/94 volgen en dan nog zones die gebruik maken van de versie 2 of 3 van de BVV richtlijnen. 

Mathieu Verpaele (Project Ingenieur) schetst een overzicht van waar wat nu is toegelaten en hoe de verschillende richtlijnen en wetgevingen kunnen geïnterpreteerd worden. Daarnaast volgt een kleine toelichting van een webtool die FESG aan het ontwikkelen is om deze puzzel makkelijker te kunnen oplossen.

(Her)bekijk de webinar

 

Webinar 5: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid brandveiligheid van de huurder en verhuurder.

Het huurcontract is misschien al getekend. De plannen zijn al bijna afgewerkt.

En wat nu met de brandveiligheid? Is hierover nagedacht? Is het gebouw en de uitrusting technisch in orde? Zijn deze aangepast aan de activiteiten van de huurder?

Aan welke wetgeving moet voldaan worden? En vooral: wie is aansprakelijk in geval van brand of verantwoordelijk voor eventuele bijkomende investeringskosten?

Dit zijn een aantal vragen die van essentieel belang zijn vóór het tekenen van de huurovereenkomst. FESG (Emma Vandemoortele – jr. Project Manager) geeft meer uitleg en deelt haar ervaring met dit soort zaken in reeds uitgevoerde projecten.

(Her)bekijk de webinar

 

Webinar 6: Ondergrondse infrastructuur: impact nieuwe energiedragers op brandveiligheid

Voertuigen op CNG, LNG, LPG, Waterstof en elektriciteit, wat zijn de risico's en hoe ga je er mee om? Xavier Deckers (Senior Project Manager) geeft in een halfuur een overzicht van de verschillende brandscenario's waar mee rekening dient te worden gehouden, wat de wetgever oplegt, hoe je een risico-analyse opstelt en welke impact er is op niveau van de uitvoering van de brandveiligheidsinstallaties.

 

(Her)bekijk de webinar

 

 

 

Webinar 7: ??

Wat zou u nog graag behandeld zien een volgende webinar? Laat het ons weten via mv@fesg.be.

                                                 

 

 

Andere nieuwsberichten