FESG collega Bart behaalt doctoraat!

Op vrijdag 28 juni besliste een jury van professoren unaniem dat de titel van Doctor in de ingenieurswetenschappen Fire Safety Engineering (UGent) mocht worden toegekend aan FESG-collega Bart Van Weyenberge. Gedurende 5 jaar werkte Bart in nauwe samenwerking met FESG aan zijn doctoraat dat handelde over de ontwikkeling van een probabilistisch risicomodel met als doel het kwantificeren van personenveiligheid in gebouwen in geval van brand. 

Bij deze van harte proficiat aan dr. Bart!

Woord van dank

Bart werd in dit doctoraat uitstekend begeleid door zijn 2 promotoren aan de UGent: Prof. Bart Merci en Prof. Robby Caspeele. Hun input was van cruciaal belang in de succesvolle afronding van dit doctoraat. Daarnaast ook een woord van dank aan het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap voor het toekennen van de steun onder de vorm van een Baekelandmandaat.

Waarom een nieuwe methodiek?

In huidige prescriptieve analyses wordt een ontwerp afgetoetst aan een aantal regels en impliciet verondersteld dat wanneer alle regels voldaan zijn het veiligheidsniveau aanvaardbaar is. Wat indien niet aan alle prescriptieve regels kan worden voldaan? Dan dienen er compenserende maatregelen te worden voorzien om tot een gelijkwaardige oplossing te komen. Maar wat is nu gelijkwaardig en hoe kan dit aangetoond worden? En hoe wordt er omgegaan met de betrouwbaarheid van de systemen? Worden deze steeds op 100% aangenomen?

In huidige performantiegerichte analyses wordt een ontwerp afgetoetst aan een aantal criteria voor een bepaald scenario. Hierbij dient de ontwerper veel aannames te maken (groeisnelheid van de brandhaard, toxische karakteristieken brand, snelheid van reactie voor evacuatie, wandelsnelheid, ...). Op het einde van de rit worden 2 tijden vergeleken: de tijd tot onhoudbare condities en de vereiste tijd om veilig buiten te geraken. Het verschil tussen beide is de veiligheidsfactor. Deze factor is echter onafhankelijk van de mate van conservativiteit van de aannames en dus niet objectief.

Doel van nieuwe methodiek voor personenveiligheid te kwantificeren

Het ontwikkelde risicomodel heeft als doel om het risico voor personenveiligheid in een publiek toegankelijk gebouw op objectieve wijze te kwantificeren. Het grote voordeel van de probabilistische benadering is:

  • Impliciet rekening te houden met de mate van conservativiteit van de inputparameters in de gevolgenanalyse;
  • de efficiëntie van verschillende brandveiligheidsmaatregelen objectief in rekening nemen;
  • de betrouwbaarheid van verschillende brandveiligheidsmaatregelen objectief in rekening nemen;
  • de impact van onderhoud van de systemen wordt gereflecteerd in het bekomen veiligheidsniveau; 

Op deze wijze is men in staat om verschillende brandveiligheidsconcepten objectief met elkaar te vergelijken. Zoals het voorzien van enkel een sprinklerinstallatie of de combinatie tussen een sprinklerinstallatie en een Rook- en WarmteAfvoerinstallatie. Ook het verschil in het behaalde veiligheidsniveau tussen ontwerpen op basis van verschillende ontwerptechnieken (prescriptief vs. performantiegericht) én verschillende wetgevende kaders (bv. Belgisch vs. Zweeds) kan met behulp van deze methodiek onderbouwd worden. 

Grote stap vooruit voor performantiegerichte analyses!

De door dr. Bart Van Weyenberge uitgewerkte methodiek is een grote stap vooruit in de objectivering van performantiegerichte analyses. De methode kan worden toegepast bij:

  • het bepalen veiligheidsniveau bij schrijven nieuwe wetgeving,
  • het aantonen van gelijkwaardigheid van nieuwe gebouwen,
  • het bedenken van de meest kosteneffectieve oplossing in bestaande gebouwen en industrie.
Link naar publicaties:

Hieronder vindt u enkele van de recentste publicaties:

 

Andere nieuwsberichten