Veelgestelde vragen

Aan welke brandveiligheidswetgeving moet ik voldoen om conform te zijn?
 • In eerste instantie moet u kijken of het gaat om een bestaand of een nieuw gebouw (zie KB 7/7/1994). Al snel wordt duidelijk welke combinatie van de zeven bijlages van toepassing zal zijn. In grote lijnen kan worden gesteld dat voor gebouwen van voor 1994 de basisnormen niet van toepassing zijn, op voorwaarde dat er sindsdien geen volume-uitbreiding of functiewijziging is gebeurd.
 • ​Daarnaast geldt zowel voor bestaande panden (vanaf 1968) als voor nieuwbouw het ARAB Art 52 voor elk gebouw waar personen worden tewerkgesteld. Denk erom dat ook conciërge in een appartementsgebouw hiertoe behoort.
 • Daarnaast moet voor bestaande panden én voor nieuwbouw KB 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen worden toegepast. Dat besluit omvat onder meer vereisten over een verplichte brandrisicoanalyse en onderhoud en inspecties.
 • Verder vloeien ook belangrijke beperkingen voort uit tal van andere wetten, zoals het AREI Art. 104.​
 • Daarnaast zijn nog heel wat wetten van toepassing voor specifieke gevallen, zoals voetbalstadia, ziekenhuizen en rusthuizen, hoogbouw vanaf 1972 enz.
 • Past u de bovenstaande wetgeving nauwgezet toe, dan bent u al op de goede weg. Het is echter soms moeilijk het bos door de bomen te zien en de juiste prioriteiten te stellen. Wij helpen u hierbij graag verder. Samen komen we ongetwijfeld tot een oplossing op maat van uw project.
Ik wil graag een project bestellen. Hoe gaat dat in zijn werk?

We vinden het belangrijk om uw behoeften goed te begrijpen en zullen in de aanvangsfase samen overleggen wat de grootste toegevoegde waarde heeft voor uw project. Vaak gebeurt dit bij ons op kantoor, maar als u geen tijd hebt om naar Gent of Leuven te komen, overleggen we telefonisch.
​Is de scope van de opdracht duidelijk, dan doen we u een voorstel (forfaitair bedrag) met een duidelijke omschrijving van de deliverables en het aantal meetings.
​Is de scope van de opdracht niet helemaal duidelijk, dan werken we in regie en bezorgen we u vooraf een raming (range) voor een eerste fase.

Wat is het voordeel van een ontwerp door een studiebureau?

Een onafhankelijk studiebureau ontwerpt systemen die de klant een zo groot mogelijke toegevoegde waarde bieden. Dit gebeurt volgens de norm voor eenvoudige ontwerpen, en afwijkend als de norm te streng is voor het risiconiveau of als het gebouw buiten het toepassingsgebied van de norm ligt.
​Ook een installateur kan de studie uitvoeren, maar deze is minder onafhankelijk, aangezien hij ook de installatie doet.
​Een mooi voorbeeld is het project rond de binnenkoepel van Antwerpen Centraal.

 • ​We kregen van een klant de vraag om een RWA-systeem te ontwerpen volgens de norm, met een rookvrije hoogte tot de derde verdieping in de inkomhal van het Centraal Station.
 • Bij een eerste analyse bleek dat de wens van de klant (door de strenge eis van de brandweer) bijzonder veel rookluiken zou vergen in het beschermde monument.
 • Na een evaluatie van de rookgastemperatuur bleek echter dat het glas geen kans op falen had en de rooklaag lager kon zakken zonder de evacuatie te verhinderen.
 • De brandweer kon dankzij de onderbouwing overtuigd worden, zodat een kosteneffectieve oplossing mogelijk was met respect voor het geklasseerde gebouw.

De toegevoegde waarde van een onafhankelijk studiebureau is hierbij de duidelijk holistische aanpak. Bekijkt men het ontwerp van een systeem uit het perspectief van een bepaalde techniek, dan is het soms moeilijk om de impact op andere technieken en componenten correct in te schatten. Uw ontwerp laten uitvoeren door een onafhankelijk studiebureau biedt daarom een grote toegevoegde waarde.
​FESG zal als brandveiligheidsexpert niet steeds de goedkoopste zijn op vlak van studie en ontwerp, maar we zijn er sterk van overtuigd dat we de klant op het einde van de rit de grootste toegevoegde waarde bieden.

Wat is uw toegevoegde waarde voor het ontwerp van RWA-systemen in industriegebouwen?

Een onafhankelijk studiebureau ontwerpt systemen die de klant een zo groot mogelijke toegevoegde waarde bieden. Dit gebeurt volgens de norm voor eenvoudige ontwerpen, en afwijkend als de norm te streng is voor het risiconiveau of als het gebouw buiten het toepassingsgebied van de norm ligt.
Een mooi voorbeeld is het project Industriegebouw Melle (treinstelplaats).

 • ​Een klant vroeg ons om een RWA-systeem te ontwerpen volgens de norm (rookluiken in het dak).
 • Op basis van onze ruime ervaring en de grote hoogte in de hal hebben we een systeem ontworpen met veel minder rookluiken, door het performantiegerichte ontwerp te valideren met CFD.
 • De investering in extra studiekosten werd met een factor 30 terugverdiend door de verlaagde installatiekosten.

De toegevoegde waarde van een onafhankelijk studiebureau is hierbij de duidelijk holistische aanpak. Bekijkt men het ontwerp van een systeem uit het perspectief van een bepaalde techniek, dan is het soms moeilijk om de impact op andere technieken en componenten correct in te schatten. Uw ontwerp laten uitvoeren door een onafhankelijk studiebureau biedt daarom een grote toegevoegde waarde.
​FESG zal als brandveiligheidsexpert niet steeds de goedkoopste zijn op vlak van studie en ontwerp, maar we zijn er sterk van overtuigd dat we de klant op het einde van de rit de grootste toegevoegde waarde bieden.

Wat is uw toegevoegde waarde bij het ontwerpen van een sprinklerinstallatie in een industriegebouw?

Een onafhankelijk studiebureau ontwerpt systemen die de klant een zo groot mogelijke toegevoegde waarde bieden. Dit gebeurt volgens de norm voor eenvoudige ontwerpen, en afwijkend als de norm te streng is voor het risiconiveau of als het gebouw buiten het toepassingsgebied van de norm ligt.
Een mooi voorbeeld is het project Ongoing.

 • ​We kregen van de klant de vraag om voor een opslaghal met rekstapeling een sprinklersysteem te ontwerpen volgens de norm (sprinkler in rek en daknet).
 • Op basis van onze ruime ervaring en recent onderzoek stelden we voor om op twee punten af te wijken, met een grondige onderbouwing gebaseerd op recente brandproeven.
 • De investering in het sprinklersysteem werd met 40% verminderd t.o.v. een installatie volgens de norm, zonder vermindering van het veiligheidsniveau.

De toegevoegde waarde van een onafhankelijk studiebureau is hierbij de duidelijk holistische aanpak. Bekijkt men het ontwerp van een systeem uit het perspectief van een bepaalde techniek, dan is het soms moeilijk om de impact op andere technieken en componenten correct in te schatten. Uw ontwerp laten uitvoeren door een onafhankelijk studiebureau biedt daarom een grote toegevoegde waarde.
​FESG zal als brandveiligheidsexpert niet steeds de goedkoopste zijn op vlak van studie en ontwerp, maar we zijn er sterk van overtuigd dat we de klant op het einde van de rit de grootste toegevoegde waarde bieden.

Wat is uw toegevoegde waarde voor het ontwerp van RWA-systemen in parkeergarages?

Een onafhankelijk studiebureau ontwerpt systemen die de klant een zo groot mogelijke toegevoegde waarde bieden. Dit gebeurt volgens de norm voor eenvoudige ontwerpen, en afwijkend als de norm te streng is voor het risiconiveau of als het gebouw buiten het toepassingsgebied van de norm ligt.
Een mooi voorbeeld is het project Quartier Bleu - havenkwartier Hasselt.

 • ​Een klant vroeg ons om een RWA-systeem te ontwerpen volgens de norm (langsventilatie in de parking).
 • Door de grote afmetingen was ook een sprinklerinstallatie voorzien. Het is echter zo dat NBN S21-208-2 de toegevoegde waarde van de sprinkler niet correct in rekening neemt.
 • Op basis van onze ruime ervaring hebben we een RWA-systeem ontworpen op maat van het risico, door het performantiegerichte ontwerp te valideren met CFD.
 • De investering in extra studiekosten werd met een factor 10 terugverdiend door de verlaagde installatiekosten.

  ​Denkt u dat deze oplossing door een installateur of niet-gespecialiseerd studiebureau naar voren geschoven zou worden?
  ​FESG zal als brandveiligheidsexpert niet steeds de goedkoopste zijn, maar we zijn er sterk van overtuigd dat we de klant de grootste toegevoegde waarde bieden.
Als werkgever moet ik van de overheid een risicoanalyse uitvoeren volgens KB 28/03/2014. Wat moet ik precies doen?

Bel ons op. We bekijken aan de hand van een vragenlijst de complexiteit van uw dossier en doen u vrijblijvend een voorstel op maat.

Plaatsen jullie ook installaties?

Een onafhankelijk studiebureau ontwerpt systemen die de klant een zo groot mogelijke toegevoegde waarde bieden. Mochten we ook installaties plaatsen, dan waren we niet langer onafhankelijk.
Dit betekent dat onze taak eindigt bij het ontwerp (of indien de klant dat wenst, het detailed design), waarna de installateur de door ons uitwerkte plannen uitvoert. De installatie zelf zullen wij nooit uitvoeren.

Schoenmaker, blijf bij je leest. Daar geloven we sterk in.
​FESG zal als brandveiligheidsexpert niet steeds de goedkoopste zijn, maar we zijn er sterk van overtuigd dat we de klant de grootste toegevoegde waarde bieden, voor zowel ontwerp als detailed design.

Ik heb een leiding die door een compartimentsmuur gaat. Wat moet ik voorzien?

Bel ons op. We bekijken aan de hand van een vragenlijst de complexiteit van uw dossier en doen u vrijblijvend een voorstel op maat.