Veelgestelde vragen

Aan welke brandveiligheidswetgeving moet ik voldoen om conform te zijn?
 • In eerste instantie dient u te kijken indien uw gebouw valt onder een bestaand of een nieuw gebouw (zie KB 7/7/1994). Al snel wordt duidelijk welke combinatie van de 7 bijlages van toepassing zal zijn. In grote regels kan worden gesteld dat voor gebouwen voor 1994 de basisnormen niet van toepassing zijn, op voorwaarde dat er sindsdien geen volume-uitbreiding of functiewijziging is gebeurd.
 • ​Daarnaast dient zowel voor bestaande (vanaf 1968) als voor nieuwbouw het ARAB Art 52 te worden toegepast op elk gebouw waar er personen worden tewerkgesteld. Let op dat bv. een concierge in een appartementsgebouw hier ook toe hoort.
 • Daarnaast dient zowel voor bestaande als voor nieuwbouw het KB 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen te worden toegepast. Deze laatste legt ondermeer eisen op omtrent een verplichte risico-analyse brand en eisen omtrent vereist onderhoud en inspecties.
 • Verder volgen ook uit tal van andere wetgevingen zoals het AREI Art. 104 belangrijke beperkingen.​
 • Daarnaast zijn nog tal van andere wetgevingen van toepassing in speifieke gevallen zoals voetbalstadia, ziekenhuizen en rusthuizen, hoogbouw vanaf 1972.
 • Past u de bovenstaande wetgeving nauwgezet toe, bent u al op de goede weg, echter is het soms moeilijk het bos door de bomen te zien en de juiste prioriteiten te stellen. Wij helpen u hierbij graag verder. Samen komen we ongetwijfeld tot een oplossing op maat van uw project.

 

Ik wil graag een project bestellen, hoe gaat het in zijn werk?

We vinden het belangrijk om uw vraagstelling goed te begrijpen en zullen in aanvangsfase samen overleggen wat de grootste toegevoegde waarde heeft voor uw project. Vaak gebeurt dit bij ons op kantoor, maar indien u geen tijd heeft om tot in Gent of Leuven te komen overleggen we telefonisch.
​Wanneer de scope van de opdracht duidelijk is, zullen we u een voorstel maken (forfaitair bedrag) met een duidelijke beschrijving van de deliverables en aantal meetings.
​Wanneer de scope van de opdracht niet helemaal duidelijk is, zullen we in regie werken, waarbij we u op voorhand een inschatting (range) overmaken voor een eerste fase.

 

 

Wat is het voordeel om het ontwerp door een studiebureau?

Een onafhankelijk studiebureau ontwerpt systemen, met het oog op de grootste toegevoegde waarde voor de klant te bieden. Dit betekent volgens de norm voor eenvoudige ontwerpen, en afwijkend van de norm indien deze te streng is voor het risico-niveau of wanneer het gebouw buiten het toepassingsgebied van de norm ligt.
​Een installateur, kan ook de studie uitvoeren, maar is minder onafhankelijk gezien hij ook de installatie doet.
​Een mooi voorbeeld was volgend project: Antwerpen Centraal binnenkoepel

 • ​we werden door een klant gevraagd om een RWA-systeem volgens de norm te ontwerpen, met een rookvrije hoogte tot de 3de verdiep in de inkomhal van het Centraal station.
 • bij de eerste inschatting bleek dat de wens van de klant (door de strenge eis van de brandweer) gigantisch veel rookluiken zou vergen in het beschermd monument.
 • door een analyse van de rookgastemperatuur bleek echter dat het glas geen kans op falen had en de rooklaag lager kon zakken zonder de evacuatie te verhinderen.
 • de brandweer werd door de onderbouwing overtuigd en een kosteneffectieve oplossing, met respect voor het geklasseerd gebouw kon worden bekomen.

De toegevoegde waarde van een onafhankelijk studiebureau is hierbij een duidelijk holistische aanpak. Kijkt men naar het ontwerp van een systeem vanuit een bepaalde techniek is het soms moeilijk de impact op andere technieken en componenten juist in te schatten. Hier ligt een sterk toegevoegde waarde door uw ontwerp te laten uitvoeren door een onafhankelijk studiebureau.  
​FESG zal als brandveiligheidsexpert niet steeds de goedkoopste zijn op vlak van studie en ontwerp,maar we zijn er sterk van overtuigd dat we de grootste toegevoegde waarde voor de klant voorzien op het einde van de rit.

Wat is uw toegevoegde waarde voor het ontwerp van RWA-systemen in industriegebouwen?

Een onafhankelijk studiebureau ontwerpt systemen, met het oog op de grootste toegevoegde waarde voor de klant te bieden. Dit betekent volgens de norm voor eenvoudige ontwerpen, en afwijkend van de norm indien deze te streng is voor het risico-niveau of wanneer het gebouw buiten het toepassingsgebied van de norm ligt.
Een mooi voorbeeld was volgend project: Industriegebouw Melle (treinstelplaats)

 • ​we werden door een klant gevraagd om een RWA-systeem volgens de norm te ontwerpen (rookluiken in het dak).
 • gebaseerd op onze ruime ervaring en de grote hoogte in de hal werd een systeem ontworpen met veel minder rookluiken, door het performantiegericht ontwerp te valideren met CFD.
 • de investering in bijkomende studiekost werd met een factor 30 teruggewonnen door de verlaagde installatiekost.

De toegevoegde waarde van een onafhankelijk studiebureau is hierbij een duidelijk holistische aanpak. Kijkt men naar het ontwerp van een systeem vanuit een bepaalde techniek is het soms moeilijk de impact op andere technieken en componenten juist in te schatten. Hier ligt een sterk toegevoegde waarde door uw ontwerp te laten uitvoeren door een onafhankelijk studiebureau.  
​FESG zal als brandveiligheidsexpert niet steeds de goedkoopste zijn op vlak van studie en ontwerp,maar we zijn er sterk van overtuigd dat we de grootste toegevoegde waarde voor de klant voorzien op het einde van de rit.

Wat is uw toegevoegde waarde bij het ontwerpen van een sprinklerinstallatie in een industriegebouw?

Een onafhankelijk studiebureau ontwerpt systemen, met het oog op de grootste toegevoegde waarde voor de klant te bieden. Dit betekent volgens de norm voor eenvoudige ontwerpen, en afwijkend van de norm indien deze te streng is voor het risico-niveau of wanneer het gebouw buiten het toepassingsgebied van de norm ligt.
Een mooi voorbeeld was volgend project: Ongoing

 • ​we werden door een klant gevraagd om een sprinklersysteem in een opslaghal met rekstapeling volgens de norm te ontwerpen (in-rek sprinkler en daknet).
 • gebaseerd op onze ruime ervaring en recent onderzoek werd voorgesteld om op 2 punten af te wijken door een grondige onderbouwing gebaseerd op recente brandproeven.
 • de investering in het sprinklersysteem werd met 40% verminderd t.o.v. een installatie volgens de norm, zonder vermindering van het veiligheidsniveau.

De toegevoegde waarde van een onafhankelijk studiebureau is hierbij een duidelijk holistische aanpak. Kijkt men naar het ontwerp van een systeem vanuit een bepaalde techniek is het soms moeilijk de impact op andere technieken en componenten juist in te schatten. Hier ligt een sterk toegevoegde waarde door uw ontwerp te laten uitvoeren door een onafhankelijk studiebureau.  
​FESG zal als brandveiligheidsexpert niet steeds de goedkoopste zijn op vlak van studie en ontwerp,maar we zijn er sterk van overtuigd dat we de grootste toegevoegde waarde voor de klant voorzien op het einde van de rit.

Wat is uw toegevoegde waarde voor het ontwerp van RWA-systemen in parkeergarages

Een onafhankelijk studiebureau ontwerpt systemen, met het oog op de grootste toegevoegde waarde voor de klant te bieden. Dit betekent volgens de norm voor eenvoudige ontwerpen, en afwijkend van de norm indien deze te streng is voor het risico-niveau of wanneer het gebouw buiten het toepassingsgebied van de norm ligt.
Een mooi voorbeeld was volgend project: Quartier Bleu - havenkwartier Hasselt

 • ​we werden door een klant gevraagd om een RWA-systeem volgens de norm te ontwerpen (langsventilatie in de parking).
 • gezien de grote afmetingen was een sprinklerinstallatie ook voorzien, echter neemt de NBN S21-208-2 de toegevoegde waarde van de sprinkler niet correct in rekening
 • gebaseerd op onze ruime ervaring werd een RWA-systeem ontworpen op maat van het risico, door het performantiegericht ontwerp te valideren met CFD.
 • de investering in bijkomende studiekost werd met een factor 10 teruggewonnen door de verlaagde installatiekost.

  ​Denkt u dat deze oplossing door een installateur of niet-gespecialiseerd studiebureau technieken naar voor geschoven zou worden?
  ​FESG zal als brandveiligheidsexpert niet steeds de goedkoopste zijn, maar we zijn er sterk van overtuigd dat we de grootste toegevoegde waarde voor de klant voorzien.
Als werkgever moet ik van de overheid een risicoanalyse uitvoeren volgens KB 28/03/2014. Wat moet ik precies doen?

Bel ons op, we bekijken in functie van een vragenlijst de complexiteit van uw dossier en maken u vrijblijvend een voorstel op maat.

Plaatsen jullie ook installaties?

Een onafhankelijk studiebureau ontwerpt systemen, met het oog op de grootste toegevoegde waarde voor de klant te bieden. Indien we ook installaties zouden plaatsen, zouden we niet meer onafhankelijk zijn.
Dit betekent dat onze job eindigt bij het ontwerp, of indien gewenst door de klant het detailed design, zodat de installateur de door ons uitgevoerde plannen plaatst. De installatie zelf zullen wij nooit uitvoeren.

Schoenmaker, blijf bij je leest. Daar geloven we sterk in.
​FESG zal als brandveiligheidsexpert niet steeds de goedkoopste zijn, maar we zijn er sterk van overtuigd dat we de grootste toegevoegde waarde voor de klant voorzien, of het nu ontzerp of detailed design inhoudt.

Ik heb een leiding die door een compartimentsmuur gaat. Wat moet ik voorzien?

Bel ons op, we bekijken in functie van een vragenlijst hoe licht of complex uw dossier is en maken u vrijblijvend een voorstel op maat.