Infrastructuur

Terug naar alle diensten

Audit

 • Conformiteit wetgeving
 • Risico-identificatie bestaande installaties
 • Risicoanalyse
 • Inschatten kritieke maatregelen
 • Investeringsplan opstellen

Voorontwerp

 • Conformiteit wetgeving
  • Vaststellen tekortkomingen
  • Advies inzake haalbaarheid afwijkingen (bv. sprinkler en RWA)
 • Brandveiligheidsstrategie
 • Voorontwerp systemen
  • Tunnelventilatie
  • Blussystemen (sprinklers, gas, schuim ...)
 • Advies preliminaire kostenraming
 • Voorbespreking met de brandweer

Detailstudie en uitwerking

 • Brandscenario's uitwerken (RWA, detectie, blussystemen ...)
 • Performantiegerichte analyse (ASET-RSET)
  • Evacuatieanalyse
  • CFD-berekeningen
 • Risicoanalyse:
  • Kwalitatief: eerste inschatting/aandachtspunten
  • Kwantitatief: vergelijking van combinaties aan maatregelen
  • Kosten-baten: wat is voldoende en wat is te veel?
 • Technische specificaties
  • Ventilatie, overdruk, detectie, blussen, compartimentering
  • Kostenraming

Oplevering

 • Ondersteuning selectie leverancier
 • Follow-up werken
 • Controle ontwerp
  • Metingen performantie systeem
  • Rook- en brandproeven
  • Vaststellen van afwijkingen
  • Oplevering van installaties
 • Certificering op vraag van brandweer/bouwheer