Industrie

Terug naar alle diensten

Audit

 • Conformiteit wetgeving
 • Risico-identificatie
 • Risicoanalyse
 • Inschatten kritische maatregelen
 • Investeringsplan opstellen
 • Preventie bij evenementen

Voorontwerp

 • Conformiteit wetgeving
  • Advies specifieke interpretatie van de wetgeving
  • Vaststellen tekortkomingen
  • Advies rond haalbaarheid van afwijkingen
 • Brandveiligheidsstrategie
 • Voorontwerp systemen
  • Rook- en Warmteafvoer
  • Blussystemen (sprinklers, gas, schuim...)
  • Brandlast en stralingsberekening
 • Advies preliminaire kostenschatting
 • Voorbespreking met de brandweer

Detailstudie en uitwerking

 • Brandscenario's uitwerken (RWA, detectie, blussystemen...)
  • Opstellen brandveiligheidsdossier
 • Performantiegerichte analyse (ASET-RSET)
  • Evacuatieanalyse
  • CFD-berekeningen
 • Risico-analyse:
  • Risisco-identificatie van specifieke activiteiten
   • Qualitatief: eerste inschatting/aandachtspunten 
   • Kwantitatief: vergelijk combinaties  aan maatregelen
  • kosten baten: wat is voldoende en wat is te veel? 
 • Technische specificaties
  • ventilatie, overdruk, detectie, blussing, compartimentering
  • kostenraming
 • Expertiserapport
  • afwijkingen bij de brandweer
  • Afwijkingsaanvragen

Oplevering

 • Ondersteuning van selectie leverancier
 • Opvolging van de werken
 • Controle ontwerp
  • Metingen van performantie van het systeem
  • Rook- en brandproeven
  • Vaststellen van afwijkingen
  • Oplevering van installaties
 • Certificering op vraag van de brandweer/bouwheer