Ervaring in uw sector

Ervaring in uw sector

Laatste FESG-nieuws

Overheid stelt FESG aan als brandveiligheidsexpert voor accreditatie controle-organismes
BELAC stelde FESG aan als expert voor het auditeren van keuringsinstellingen inzake rook- en warmte afvoer, detectie en blussystemen (sprinkler, watermist, schuim- en gasblussing). Accreditatie in België, hoe? BELAC is de enige Belgische accreditatie-instelling. Ze valt onder de verantwoordelijkheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. BELAC werkt volgens een managementsysteem in overeenstemming met de internationale eisen met betrekking tot het beheer van de accreditatie-instellingen. De accreditaties verleend door BELAC worden erkend door de Belgische Staat. Accreditatie in België, waarom? Een accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij met betrekking tot een instelling die de conformiteit evalueert, zoals een keuringsinstelling. Dit attest wordt toegekend door een accreditatie-instelling…

Lees meer

Performantiegericht ontwerp

Maak kennis met ons team

Maak kennis met ons team