Government appoints FESG as fire expert for accreditation of control bodies

BELAC stelde FESG aan als expert voor het auditeren van keuringsinstellingen inzake rook- en warmte afvoer, detectie en blussystemen (sprinkler, watermist, schuim- en gasblussing).

Accreditatie in België, hoe?

BELAC is de enige Belgische accreditatie-instelling. Ze valt onder de verantwoordelijkheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. BELAC werkt volgens een managementsysteem in overeenstemming met de internationale eisen met betrekking tot het beheer van de accreditatie-instellingen. De accreditaties verleend door BELAC worden erkend door de Belgische Staat.

Accreditatie in België, waarom?

Een accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij met betrekking tot een instelling die de conformiteit evalueert, zoals een keuringsinstelling. Dit attest wordt toegekend door een accreditatie-instelling na een grondige audit van de instelling voor conformiteitbeoordeling gebaseerd op internationaal erkende eisen. Het betekent het formele bewijs van de competentie van de instelling die specifieke opdrachten voor de conformiteitbeoordeling uitvoert.

Rol van FESG bij de accreditatie?

FESG is aangesteld als expert brandveiligheid om tijdens de audit van de controle-organismes de procedures en het personeel te evalueren, zowel op papier als in de praktijk.

Voor welke technieken brandveiligheid?

  • Alarm- en detectie-installaties 
  • Blusinstallaties
    • sprinkler installaties (NBN EN 12845, CEA 4001, NFPA 13)
    • Automatische gasblussing (EN 12094, EN 15004)
    • schuim, watermist, automatische poederblussing
  • Rook- en warmteafvoer (NBN S21-208-1, NBN S21-208-2, EN 12-101-5)

Andere nieuwsberichten