Uw partner voor brandveiligheid

 nl | fr | en
29 april 2017 –

Fire Engineered Solutions Ghent is een onafhankelijk studiebureau brandveiligheid dat gebruiksklare technische oplossingen biedt.

Fire Safety Engineering

FESG past Fire Safety Engineering toe om met de beschikbare wetenschappelijke kennis de nodige maatregelen te combineren om het gewenst brandveiligheidsniveau te halen.

Performantiegerichte Oplossingen

Door een optimale combinatie aan maatregelen kan FESG op een objectieve manier de mogelijke verbeteringen weergeven. Dit door de kans op het ontstaan en de gevolgen van brand te beperken.

Met Architecturale vrijheid

Dankzij een performantiegerichte aanpak kan FESG innovatieve oplossingen aanreiken, rechtstreeks integreerbaar in moderne gebouwen, parkings, tunnels, en industrie. Goed onderbouwde risicoanalyses vormen hier de basis.

Fire Engineered Sloutions Ghent
Fire Engineered Solutions Ghent BVBA
Oudenaardsesteenweg 32 G – 9000 Ghent (Belgium)
Tel.: 0032 (0)92 80 03 69
e-mail:
Spin-off van